KONTAKT

DISTRIBÚTOR PRE SR

Siklienka s.r.o.
Mierová 111
821 05 Bratislava
Slovenská republika

TEL: +421 2 4342 6288
E-mail: info@lipoelastic.sk
E-mail: info@siklienka.sk

Web: www.lipoelastic.sk
Web: www.siklienka.sk

www.facebook.com/siklienka.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 19548/B